Select your language:

Hodowla drożdży

yeast plants - SALM Brauanlagen

Kluczowym elementem produkcji piwa jest fermentacja brzeczki. Drożdże zanieczyszczone lub zdegenerowane wpływają źle na ten proces. Niestety, drożdże nie mogą być transportowane tak jak woda. Dopóki są w stanie płynnym muszą być nieustannie schładzane, a przechowywane w zamkniętych zbiornikach wytwarzają wysokie ciśnienie, dlatego transport płynnych drożdży w zamkniętych pojemnikach nie jest dozwolony w większości linii lotniczych.

Jak można zdobyć drożdże:

1) SUSZONE DROŻDŻE

Zalety: łatwe w transporcie, łatwe do rozpuszczenia

Wady: obecnie nie są dostępne drożdże dolnej fermentacji, czasami bardzo drogie, duża ilość martwych komórek

2) SZCZEP DROŻDŻY (ROZMNAŻANIE DROŻDŻY)

Zalety: poprawne wykonanie przeważnie daje wysoką jakość, dużą elastyczność, niską cenę, szczepy drożdży są łatwe w transporcie

Wady: wymagają doświadczenia, czasu, zalecane jest laboratorium (wysoki koszt)

3) SPRASOWANE DROŻDŻE, SYSTEM SALM

Zalety: relatywnie łatwe w transporcie (w pudełkach chłodzących), łatwe do rozpuszczenia, wysoka aktywność komórek, mogą być wykorzystane do dalszego rozmnażania

Wady: odwodnienie wymaga dużo pracy, maksymalny czas transportu bez dodatkowego chłodzenia to 16 godzin – ograniczony zasięg dostawy

4) URZĄDZENIE DO ROZMNAŻANIA DROŻDŻY SALM YEASTMASTER

Jak to działa: SALM YEASTMASTER składa się z pojemnika na brzeczkę i propagatora.

Oba zbiorniki są izolowane 100 mm pianką PU i wyposażone w sterowane elektronicznie chłodzenie płaszcza. Następnie oba zbiorniki są połączone rurkami z zewnętrznym systemem podgrzewania. Ten zewnętrzny podgrzewacz jest niezbędny, by wysterylizować brzeczkę po dodaniu jej do układu. Zbiornik wykorzystywany do procesu rozmnażania drożdży jest zamykany hermetycznie i od czasu do czasu pewna ilość wysterylizowanej i schłodzonej brzeczki jest dodawana do tego zbiornika.

Na życzenie układ może być połączony z większym zbiornikiem do rozmnażania drożdży w celu osiągnięcia wyższych wydajności. Od dziesięciu lat nasze urządzenia do rozmnażania drożdży pracują w różnych browarach SALM i średnio tylko 2 razy w roku należy zapoczątkowywać wzrost nowej kultury drożdży.

Jak otworzyć własny browar rzemieślniczy