Select your language:

Chłodzenie

Browary SALM są zawsze wyposażone w izolowane i chłodzone zbiorniki fermentacyjne, leżakowe, UNI-tanki, a także ciśnieniowe zbiorniki wyszynkowe. Dlatego chłodzenie pomieszczenia, w którym znajdują się zbiorniki jest ZBĘDNE, jako bardzo nieefektywne i szkodliwe dla zdrowia pracowników. Koszty inwestycyjne budowy chłodni są także bardzo wysokie i prawie identyczne jak różnica ceny zbiorników nieizolowanych i izolowanych.

Dla serii ECO i PROFI oferujemy 2 różne systemy chłodzenia. Oba bazują na chłodzeniu glikolowym dla zbiorników: chłodzeniu blokowym i systemie akumulacji (magazynowania) ciepła utajonego

System Chłodzenia Blokowego wyposażony jest w moduł magazynowania wody lodowej (roztwór glikolu) do chłodzenia brzeczki i tanków. Płyty parownika wykonane są ze stali nierdzewnej. Na życzenie możemy zamontować zewnętrzny kondensator.
System Akumulacji (magazynowania) Ciepła Utajonego składa się z jednostki ładującej, zbiornika magazynowania i jednostki pompowej. Zarówno tanki jak i woda lodowa do schładzacza brzeczki są chłodzone glikolem. Pojemność systemu magazynowania kompensuje obciążenie maksymalne aż do 90%.

Specifications